Corporate Governance
BOARD OF DIRECTORS
COMMITTEES
Audit Committee
Tam Tak Kei Raymond (Chairman)
Wong Kai Tung Simon
Wong Wai Kwan

Terms of Reference

Remuneration Committee
Wong Kai Tung Simon (Chairman)
Chau Chit
Dai Jialong
Xie Xiaotao
Tam Tak Kei Raymond
Wong Wai Kwan

Terms of Reference

Nomination Committee
Chau Chit (Chairman)
Dai Jialong
Xie Xiaotao
Tam Tak Kei Raymond
Wong Kai Tung Simon
Wong Wai Kwan

Terms of Reference